WYNIKI TESTÓW

 

            Przedstawione poniżej wyniki testów dotyczą wyłącznie egzemplarzy dostarczonych do testów i mogą nie odzwierciedlać cech całej rodziny zasilaczy, której są przedstawicielami. Autor testów nie ma wpływu na wybór testowanych egzemplarzy.

         Podsumowanie testów zamieszczono w dwóch tabelach. W pierwszej zestawiono wyniki uzyskane w testach zasadniczych, w drugiej umieszczono zestawienie wyników z pozostałych czterech kategorii.

 

tabela 1.

Lp.

Typ zasilacza

Wiarygodność

dostawcy

Komfort pracy

Pewność

zasilania

Bezpieczeństwo danych

Stabilność Uwy

tPmax

[min:s]

tk

[min:s]

tk_3h

[min:s]

tk_3h/ tk

[%]

tLbmin

[min:s]

tLbmax

[min:s]

Uzn/Umin/Umax

[V/V/V}

DUwy

[%]

1

Orvaldi 520

230/217/237

5,6

0:00

5:05

3:31

69

0:33

1:29

2

Ever Eco Pro 500

230/151/219

34,3

6:00

20:22

13:40

67

0:09

1:29

3

Ever Eco 350

230/176/219

23,5

3:41

7:05

6:27

91

0:08

0:22

4

Fideltronik Ares 1200

230/203/222

11,7

6:41

81:34

42:04

52

0:40

0:58

5

ETA multisystem UPS 720

220/206/230

6,4

5:10

42:14

23:35

56

2:09

2:39

6

Active Power 400

230/208/250

9,6

1:20

8:15

6:10

75

1:10

2:46

7

Active Power 600

230/202/227

12,2

1:50

19:56

8:00

40

1:10

11:37

8

Active Power 800

230/215/238

6,5

1:25

26:00

10:25

40

0:55

4:45

9

Lestar MD 400 (Office Power AVR)

230/230/240

5,2

6:52

21:17

17:20

82

2:22

3:22

10

Powercom BNT- 400A

230/190/232

17,4

0:38

4:45

2:02

45

0:38

1:40

11

Powercom BNT- 600A

230/222/238

3,5

1:58

18:10

5:24

30

0:58

4:58

12

Orvaldi 400

230/223/233

3

1:19

8:50

6:22

73

1:19

2:17

13

APC Back-UPS CS 350

230/223/233

3

5:04

15:04

8:12

54

0:19

7:41

 

Wyniki pomiarów w tabeli 1 pogrupowano w czterech umownych kategoriach:

            Wiarygodność dostawcy:

·         Uzn – napięcie wyjściowe deklarowane przez dostawcę,

·         Umin – minimalne napięcie wyjściowe podczas pracy awaryjnej uzyskane w pomiarach,

·         Umax – maksymalne napięcie wyjściowe podczas pracy awaryjnej uzyskane w pomiarach,

·         DUwy – stabilność napięcia wyjściowego podczas pracy awaryjnej (przypadek najgorszy ze wszystkich testów) wyrażona w procentach w odniesieniu do deklarowanego napięcia wyjściowego,

·         tPmaxczas podtrzymania zasilania podczas pracy awaryjnej przy maksymalnym obciążeniu.

Komfort pracy:

·         tk czas podtrzymania zasilania podczas pracy awaryjnej przy obciążeniu zestawem komputerowym C533M15 (tj. standardowy komputer z monitorem 15”).

Pewność zasilania:

·         tk_3h czas podtrzymania zasilania podczas pracy awaryjnej przy obciążeniu zestawem komputerowym C533M15 po trzech godzinach ładowanie całkowicie rozładowanego akumulatora.

·         tk_3h/ tkstosunek wyrażony w procentach.

Bezpieczeństwo danych:

·         tLbmin – najkrótszy uzyskany czas sygnalizacji rozładowanych akumulatorów przed wyłączeniem się zasilacza,

·         tLbmax – najdłuższy uzyskany czas sygnalizacji rozładowanych akumulatorów przed wyłączeniem się zasilacza.

 

Wyniki w poszczególnych kategoriach umieszczono na czerwonym lub zielonym tle wg następujących kryteriów:

1.                                          Wiarygodność dostawcy – pole czerwone, jeżeli DUwy > 20% lub/i tPmax < 2min, w przeciwnym razie zielone.

2.                                          Komfort pracy – pole czerwone, jeżeli tk < 15 min, w przeciwnym razie zielone.

3.                                          Pewność zasilania – pole czerwone, jeżeli tk_3h/ tk < 50%, w przeciwnym razie zielone.

4.                                          Bezpieczeństwo danych – pole zielone tLbmin => 2 min i jednocześnie tLbmax =< 4min, w przeciwnym razie czerwone.

 

 

tabela 2.

Lp.

Typ zasilacza

Pomiary podstawowe

Cech dobrego UPS

Wyposażenie

Pomiary dodatkowe

(max 3)

(max 11)

(max 14,5)

(max 11)

1

Orvaldi 520

1

4

2

4

2

Ever Eco Pro 500

0

2,5

2,5

5

3

Ever Eco 350

0

2,5

2

4

4

Fideltronik Ares 1200

0

6

5

7

5

ETA multisystem UPS 720

3

11

9

9

6

Active Power 400

0

3

5,5

5

7

Active Power 600

0

3

5,5

5

8

Active Power 800

0

3

5,5

5

9

Lestar MD 400 (Office Power AVR)

2

5,5

5,5

6

10

Powercom BNT- 400A

0

2

4,5

7

11

Powercom BNT- 600A

0

2

6,5

8

12

Orvaldi 400

0

3

5,5

5

13

APC Back-UPS CS 350

3

5,5

3,5

8

 

           

           

strona główna