Data: 03-2003

 

Opis zasilacza i pomiary podstawowe

 

Typ: Active Power 800     

 

 
      


 

tabela 1

 

ULl-b

ULb-l

UHl-b

UHb-l

ULl-AVR

ULAVR-l

DULAVR

UHl-AVR

UHAVR-l

DUHAVR

171 V

178 V

283 V

 275 V

210 V

215 V

38 V

254 V

247 V

38V

Uwagi:  1. Brak jednoznacznego określenia progów w instrukcji.

                2. „Nerwowy AVR”  

 

tabela 2

 

Lp.

elementy oceny

ocena

uwagi

1

Wyposażenie

0

 

2

Progi

0

tabela 1

3

Internet

0

 

 

 

 

Weryfikacja własności zasilacza UPS w odniesieniu do cech dobrego zasilacza awaryjnego

 

tabela 3

 

Lp.

cecha

ocena

uwagi

1

Obsługa

0,5

 

2

Sygnalizacja

0

 

3

Żywotność akumulatorów

1

 

4

Sprawność na awarii

0

 

5

Filtr sieciowy

0,5

tylko warystor

6

Gniazda wyjściowe

0

 

7

Obudowa

0

 

8

Bezpieczniki faza/zero

0

 

9

Odłączanie wyjścia

0

 

10

Identyfikowalność

0

 

11

Zabezpieczenie akumulatora

1

 

 

 

 

Ocena układów dodatkowych zasilacza awaryjnego

 

tabela 4

 

Lp.

układ

ocena

uwagi

1

RST

1

 

2

AVR

1,5

 

3

AG

0

 

4

KF

0

 

5

COM

1

 

6

TEL

1

 

7

CPM

1

 

8

GWA

0

 

9

WBP

0

 

10

SOW

0

 

11

ZR

0

 

12

KCP

0

 

13

AS

0

 

 

      Uwaga: Zasilacz wyposażono w układ automatycznego dostrajania częstotliwości pracy podczas załączania wyłącznika sieciowego.

 

Testy zasadnicze

 

tabela 5

 

Model UPS

Nr testu

Napięcie wyjściowe

 (V)

Napięcie aku.(V)

Czas

min:s

Uwagi

Uskmin

Uskmax

DUsk

Umax

UakuLB

UakuEND

tmax

tLB

1

218

238

20

339

11.13

10.38

28:52

3:33

mruganie żarówki

2

224

226

2

254

10.89

10.30

1:25

0:55

Pmax = 480W deklarowane przez producenta.

3

215

234

19

324

11.24

10.26

18:20

4:45

 

4

217

237

20

338

10.92

9.98

26:00

2:20

 

5

223

235

12

330

11.05

10.04

10:25

2:46

 

 

Uwagi:

1.      Zasilacz nie nadaje się do zabezpieczania oświetlenia ze względu na pulsowanie napięcia wyjściowego podczas pracy awaryjnej.

 

 

Pomiary dodatkowe

 

tabela 6

 

Pomiar

mierzony parametr

ocena

uwagi

a

symetria przebiegu

0

 

b

przepięcia

1

 

c

napięcie szczytowe (V)

405

0

>390

 

tabela 7

 

Pomiar

mierzony parametr

ocena

uwagi

a

tl-b (ms)

9

0

 

b

tb-l (ms)

3

0

 

c

zaburzenia

0

 

 

tabela 8

 

Pomiar

mierzony parametr

ocena

uwagi

a

120% Pmax(W) na sieci

0

sygnalizacja przy 135% Pmax i wył.

 

120% Pmax(W) na awarii

1

200% Pmax(W) na awarii

1

b

Zwarcie wyjścia

1

 

c

Przepięcia

0

U sk 300V

 

tabela 9

 

Lp.

rodzaj usterki

ocena

uwagi

1

 

- 1

 

2

...

- 1

 

...

...

- 1

 

 

 

 

 

Podsumowanie

 

tabela 10

 

Pomiary podstawowe

Cechy dobrego UPS

Wyposażenie UPS

Testy zasadnicze

Pomiary dodatkowe

ocena

max 3

ocena

max 11

ocena

max 14,5

tmax4-5

(min : s)

ocena

max 11

 

0

 

 

3

 

5,5

 

36:25

 

5

tabela 1, 2

tabela 3

tabela 4

tabela 5

tabela 6, 7, 8, 9

 

Uwagi:

1. Problem stanowi kolumna pierwsza.

 

powrót