Data: 03-2003

 

Opis zasilacza i pomiary podstawowe

 

Typ: Active Power 600     

 

 
      


 

tabela 1

 

ULl-b

ULb-l

UHl-b

UHb-l

ULl-AVR

ULAVR-l

DULAVR

UHl-AVR

UHAVR-l

DUHAVR

171 V

179 V

280 V

 273 V

210 V

215 V

37 V

254 V

246 V

39V

Uwagi:  1. Brak jednoznacznego określenia progów w instrukcji.

                2. Zmierzone progi gwarantują na wyjściu napięcie 230 V +/- 10% podczas pracy sieciowej
                     z AVR.

 

tabela 2

 

Lp.

elementy oceny

ocena

uwagi

1

Wyposażenie

0

 

2

Progi

0

tabela 1

3

Internet

0

 

 

 

 

Weryfikacja własności zasilacza UPS w odniesieniu do cech dobrego zasilacza awaryjnego

 

tabela 3

 

Lp.

cecha

ocena

uwagi

1

Obsługa

0,5

 

2

Sygnalizacja

0

 

3

Żywotność akumulatorów

1

 

4

Sprawność na awarii

0

 

5

Filtr sieciowy

0,5

tylko warystor

6

Gniazda wyjściowe

0

 

7

Obudowa

0

 

8

Bezpieczniki faza/zero

0

 

9

Odłączanie wyjścia

0

 

10

Identyfikowalność

0

 

11

Zabezpieczenie akumulatora

1

 

 

 

 

Ocena układów dodatkowych zasilacza awaryjnego

 

tabela 4

 

Lp.

układ

ocena

uwagi

1

RST

1

 

2

AVR

1,5

 

3

AG

0

 

4

KF

0

 

5

COM

1

 

6

TEL

1

 

7

CPM

1

 

8

GWA

0

 

9

WBP

0

 

10

SOW

0

 

11

ZR

0

 

12

KCP

0

 

13

AS

0

 

 

      Uwaga: Zasilacz wyposażono w układ automatycznego dostrajania częstotliwości pracy podczas załączania wyłącznika sieciowego.

 

Testy zasadnicze

 

tabela 5

 

Model UPS

Nr testu

Napięcie wyjściowe

 (V)

Napięcie aku.(V)

Czas

min:s

Uwagi

Uskmin

Uskmax

DUsk

Umax

UakuLB

UakuEND

tmax

tLB

1

209

223

14

327

11.85

10.70

25:52

11:37

mruganie żarówki

2

202

212

10

245

11.20

10.38

1:50

1:10

Pmax = 360W deklarowane przez producenta.

3

218

231

13

307

11.67

10.85

13:38

7:08

 

4

205

227

22

321

11.52

10.64

19:56

6:18

 

5

208

222

14

312

11.45

10.78

8:00

3:48

 

 

Uwagi:

1.      Zasilacz nie nadaje się do zabezpieczania oświetlenia ze względu na pulsowanie napięcia wyjściowego podczas pracy awaryjnej.

2.      Niewłaściwie ustawione progi akumulatorowe.

 

 

Pomiary dodatkowe

 

tabela 6

 

Pomiar

mierzony parametr

ocena

uwagi

a

symetria przebiegu

0

 

b

przepięcia

1

 

c

napięcie szczytowe (V)

385

1

 

 

tabela 7

 

Pomiar

mierzony parametr

ocena

uwagi

a

tl-b (ms)

9

0

 

b

tb-l (ms)

3

0

 

c

zaburzenia

0

 

 

tabela 8

 

Pomiar

mierzony parametr

ocena

uwagi

a

120% Pmax(W) na sieci

0

sygnalizacja przy 160% Pmax i wył.

 

120% Pmax(W) na awarii

1

200% Pmax(W) na awarii

1

b

Zwarcie wyjścia

1

 

c

Przepięcia

0

U sk 307V

 

tabela 9

 

Lp.

rodzaj usterki

ocena

uwagi

1

 

- 1

 

2

...

- 1

 

...

...

- 1

 

 

 

 

 

Podsumowanie

 

tabela 10

 

Pomiary podstawowe

Cechy dobrego UPS

Wyposażenie UPS

Testy zasadnicze

Pomiary dodatkowe

ocena

max 3

ocena

max 11

ocena

max 14,5

tmax4-5

(min : s)

ocena

max 11

 

0

 

 

3

 

5,5

 

27:56

 

5

tabela 1, 2

tabela 3

tabela 4

tabela 5

tabela 6, 7, 8, 9

 

Uwagi:

1. Problem stanowi kolumna pierwsza.

 

powrót