Data: 09-2002

 

Opis zasilacza i pomiary podstawowe

 

Typ: Ever ECO Pro 500    

 

Parametry techniczne:

 

http://www.ever.com.pl/eco_prod.php

 
                           


 

tabela 1

 

ULl-b

ULb-l

UHl-b

UHb-l

ULl-AVR

ULAVR-l

DULAVR

UHl-AVR

UHAVR-l

DUHAVR

186 V

189 V

266 V

 257 V

-

-

-

-

-

-

Uwagi: Progi ULb-l i UHl-b odbiegają od deklarowanych w instrukcji obsługi 176V, 181V o więcej niż 5V.

 

tabela 2

 

Lp.

elementy oceny

ocena

uwagi

1

Wyposażenie

0

Brak jednoznacznego opisu sygnalizacji w instrukcji obsługi, brak opisu kompletu w instrukcji obsługi, brak opisu złączy,  brak przewodu łączącego filtr telefoniczny z chronionym urządzeniem.

2

Progi

0

tabela 1

3

Internet

0

tabela1 – progi odbiegają od deklarowanych, tabela5 – napięcie wyjściowe i moc poza deklarowanym zakresem

 

 

 

Weryfikacja własności zasilacza UPS w odniesieniu do cech dobrego zasilacza awaryjnego

 

tabela 3

 

Lp.

cecha

ocena

uwagi

1

Obsługa

0,5

Wyłącznik bistabilny, ale nie można określić w jakim jest stanie.

2

Sygnalizacja

0

 

3

Żywotność akumulatorów

0

Akumulator niepełnosprawny w testowanym zasilaczu

4

Sprawność na awarii

0

tabela 5

5

Filtr sieciowy

1

 

6

Gniazda wyjściowe

0,5

Dwa w polskim standardzie bez zabezpieczenia.

7

Obudowa

0,5

Metalowa z otworami.

8

Bezpieczniki faza/zero

0

Jeden bezpiecznik.

9

Odłączanie wyjścia

0

Jednobiegunowe odłączanie wyjścia.

10

Identyfikowalność

0

Brak opisu złączy TEL, COM, nalepka samoprzylepna opisująca pozostałe elementy

11

Zabezpieczenie akumulatora

0

Brak bezpiecznika biernego

 

 

 

Ocena układów dodatkowych zasilacza awaryjnego

 

tabela 4

 

Lp.

układ

ocena

uwagi

1

RST

1

 

2

AVR

0

 

3

AG

0

 

4

KF

0

 

5

COM

0,5

 

6

TEL

1

 

7

CPM

0

 

8

GWA

0

 

9

WBP

0

 

10

SOW

0

 

11

ZR

0

 

12

KCP

0

 

13

AS

0

 

 

 

 

Testy zasadnicze

 

tabela 5

 

Model UPS

Nr testu

Napięcie wyjściowe

 (V)

Napięcie aku.(V)

Czas

min:s

Uwagi

Uskmin

Uskmax

DUsk

Umax

UakuLB

UakuEND

tmax

tLB

1

207

219

12

312

10.26

9.80

27:54

00:09

 

2

151

195

44

227

10.52

10.13

06:00

01:00

Uwy < 176V po 3 min pracy awaryjnej.

3

206

217

11

285

10.38

10.00

14:08

00:24

 

4a

210

219

9

294

10.54

10.20

13:45

00:25

Test na oryginalnym akumulatorze.

4

210

218

8

299

10.39

9.98

20:22

00:32

 

5

209

218

9

298

10.40

10.00

13:40

00:33

 

 

Uwagi:

1. Pierwszy test przeprowadzono na akumulatorze oryginalnie zamontowanym w zasilaczu po wcześniejszym 24 godzinnym ładowaniu w zasilaczu. Wyniki zamieszczono w rubryce 4a. Ze względu na podejrzanie krótki czas podtrzymania test powtórzono na identycznym dobrze uformowanym akumulatorze i wyniki zamieszczono w punkcie 4. Kolejne testy prowadzono już na dobrym akumulatorze.

2. Zaobserwowano przy pracy awaryjnej zmienną częstotliwość sygnalizacji wraz z rozładowywaniem akumulatora, na tej podstawie nie możliwe było określenie stanu „akumulator bliski rozładowania”, przyjęto, więc, że jest to moment, gdy dźwięk przechodzi w ciągły.

3. Pomiary wykazały, że napięcie wyjściowe na pracy awaryjnej często odbiegało od deklarowanego przez producenta 230V +/- 5%, oprócz testu 2 mieściło się w zakresie 220+/- 20% co odpowiada deklarowanym progom przełączania na pracę awaryjną i wystarcza do zasilania większości komputerów. Test nr 2 wykazał, że zasilacz nie może dostarczyć deklarowanej przez producenta mocy. Zmiany napięcia wyjściowego w funkcji obciążenia i rozładowania akumulatorów wynoszą 68V, co wskazuje na zbyt oszczędnie wykonany falownik.

 

 

 

Pomiary dodatkowe

 

tabela 6

 

Pomiar

mierzony parametr

ocena

uwagi

a

symetria przebiegu

0

 

b

przepięcia

0

 

c

napięcie szczytowe (V)

388

1

< 390

 

tabela 7

 

Pomiar

mierzony parametr

ocena

uwagi

a

tl-b (ms)

3

1

 

b

tb-l (ms)

1

0

 

c

zaburzenia

0

 

 

tabela 8

 

Pomiar

mierzony parametr

ocena

uwagi

a

120% Pmax(W) na sieci

0

 

120% Pmax(W) na awarii

0

200% Pmax(W) na awarii

1

b

Zwarcie wyjścia

1

 

c

Przepięcia

1

 

 

tabela 9

 

Lp.

rodzaj usterki

ocena

uwagi

1

...

- 1

 

2

...

- 1

 

...

...

- 1

 

 

 

 

 

Podsumowanie

 

tabela 10

 

Pomiary podstawowe

Cechy dobrego UPS

Wyposażenie UPS

Testy zasadnicze

Pomiary dodatkowe

ocena

max 3

ocena

max 11

ocena

max 14,5

tmax4-5

(min : s)

ocena

max 11

 

0

 

 

2,5

 

2,5

 

34:02

 

5

tabela 1, 2

tabela 3

tabela 4

tabela 5

tabela 6, 7, 8, 9

 

Uwagi:

 

  1. Testowany UPS wyposażono w niepełnosprawny akumulator – tabela 5.
  2. Zasilacz nie był w stanie dostarczyć deklarowanej mocy – tabela 5.
  3. Niska ocena w drugiej kolumnie wskazuje na niski poziom bezpieczeństwa zapewniany użytkownikowi, przez UPS.
  4. Wynik w kolumnie czwartej wskazuje na zadawalające czasy podtrzymania komputerów na pracy awaryjnej o ile zostanie użyty sprawny akumulator.
  5. Kolumna trzecia oraz wyniki z tabeli 5 wskazują na mały obszar zastosowań UPS.
  6. Wynik z kolumny pierwszej nie jest zachęcający dla potencjalnych klientów.

 

powrót