Data: 08-2004

 

Opis zasilacza i pomiary podstawowe

 

Typ: APC Back-UPS CS 350      

 

Parametry techniczne:

 

APC

 
         


 

tabela 1

 

ULl-b

ULb-l

UHl-b

UHb-l

ULl-AVR

ULAVR-l

DULAVR

UHl-AVR

UHAVR-l

DUHAVR

176 V

185 V

263 V

 253 V

-

-

-

-

-

-

Uwagi: Progi przy ustawieniu fabrycznym jw.

  191V/202V – przeprogramowane (pozycja pierwsza)

  161V/164V – przeprogramowane (pozycja druga)

Wartości zgodne z opisem.

 

tabela 2

 

Lp.

elementy oceny

ocena

uwagi

1

Wyposażenie

1

kompletne

2

Progi

1

tab.1

3

Internet

1

 

 

 

 

Weryfikacja własności zasilacza UPS w odniesieniu do cech dobrego zasilacza awaryjnego

 

tabela 3

 

Lp.

cecha

ocena

uwagi

1

Obsługa

0,5

 

2

Sygnalizacja

1

 

3

Żywotność akumulatorów

0

 

4

Sprawność na awarii

0

 

5

Filtr sieciowy

1

 

6

Gniazda wyjściowe

0

 

7

Obudowa

0

 

8

Bezpieczniki faza/zero

0

Jeden bezpiecznik.

9

Odłączanie wyjścia

1

 

10

Identyfikowalność

1

 

11

Zabezpieczenie akumulatora

1

 

 

 

 

Ocena układów dodatkowych zasilacza awaryjnego

 

tabela 4

 

Lp.

układ

ocena

uwagi

1

RST

0,5

 

2

AVR

0

 

3

AG

0

 

4

KF

0

 

5

COM

0,5

 

6

TEL

1

 

7

CPM

0

 

8

GWA

1

 

9

WBP

0,5

 

10

SOW

0

 

11

ZR

0

 

12

KCP

0

 

13

AS

0

 

 

 

 

Testy zasadnicze

 

tabela 5

 

Model UPS

Nr testu

Napięcie wyjściowe

 (V)

Napięcie aku.(V)

Czas

min:s

Uwagi

Uskmin

Uskmax

DUsk

Umax

UakuLB

UakuEND

tmax

tLB

1

225

229

4

321

11.13

9.85

23:41

7:41

100W

2

223

229

6

280

11.17

9.94

5:04

0:57

Pmax = 240W

3

231

233

2

299

11.16

9.90

9:40

1:10

D800M17

4

229

232

3

316

11:13

9.82

15:04

4:16

D533M15

5

229

232

3

317

11:05

10:35

8:12

0:19

D533M15 po 3h ładowania

 

 

 

 

Pomiary dodatkowe

 

tabela 6

 

Pomiar

mierzony parametr

ocena

uwagi

a

symetria przebiegu

1

 

b

przepięcia

1

 

c

napięcie szczytowe (V)

388

1

 

 

tabela 7

 

Pomiar

mierzony parametr

ocena

uwagi

a

tl-b (ms)

7,5

1

 

b

tb-l (ms)

2

1

 

c

zaburzenia

0

 

 

tabela 8

 

Pomiar

mierzony parametr

ocena

uwagi

a

120% Pmax(W) na sieci

0

 

120% Pmax(W) na awarii

0

 

200% Pmax(W) na awarii

1

 

b

Zwarcie wyjścia

1

 

c

Przepięcia

1

 

 

tabela 9

 

Lp.

rodzaj usterki

ocena

uwagi

1

...

- 1

 

2

...

- 1

 

...

...

- 1

 

 

 

 

 

Podsumowanie

 

tabela 10

 

Pomiary podstawowe

Cechy dobrego UPS

Wyposażenie UPS

Testy zasadnicze

Pomiary dodatkowe

ocena

max 3

ocena

max 11

ocena

max 14,5

tmax4-5

(min : s)

ocena

max 11

 

3

 

 

5,5

 

3,5

 

23:16

 

8

tabela 1, 2

tabela 3

tabela 4

tabela 5

tabela 6, 7, 8, 9

 

 

 

powrót