Data: 08-2003

 

Opis zasilacza i pomiary podstawowe

 

Typ: Powercom BNT – 400A      

 

Parametry techniczne:

 

Powercom - zasilacze awaryjne

 
     


 

tabela 1

 

ULl-b

ULb-l

UHl-b

UHb-l

ULl-AVR

ULAVR-l

DULAVR

UHl-AVR

UHAVR-l

DUHAVR

180 V

188 V

298 V

 286 V

220 V

225 V

31 V

260 V

255 V

34 V

Uwagi:

1. Brak jednoznacznych danych dotyczących progów.

 

tabela 2

 

Lp.

elementy oceny

ocena

uwagi

1

Wyposażenie

0

 

2

Progi

0

 

3

Internet

0

 

 

 

 

Weryfikacja własności zasilacza UPS w odniesieniu do cech dobrego zasilacza awaryjnego

 

tabela 3

 

Lp.

cecha

ocena

uwagi

1

Obsługa

0,5

Wyłącznik centralny, monostabilny

2

Sygnalizacja

0

 

3

Żywotność akumulatorów

0

 

4

Sprawność na awarii

0

 

5

Filtr sieciowy

0,5

Tylko warystor.

6

Gniazda wyjściowe

0

 

7

Obudowa

0

 

8

Bezpieczniki faza/zero

0

Jeden bezpiecznik.

9

Odłączanie wyjścia

0

 

10

Identyfikowalność

0

 

11

Zabezpieczenie akumulatora

1

 

 

 

 

Ocena układów dodatkowych zasilacza awaryjnego

 

tabela 4

 

Lp.

układ

ocena

uwagi

1

RST

1

 

2

AVR

1,5

 

3

AG

0

 

4

KF

1

Auto KF

5

COM

0

 

6

TEL

0

 

7

CPM

1

 

8

GWA

0

 

9

WBP

0

 

10

SOW

0

 

11

ZR

0

 

12

KCP

0

 

13

AS

0

 

 

 

 

Testy zasadnicze

 

tabela 5

 

Model UPS

Nr testu

Napięcie wyjściowe

 (V)

Napięcie aku.(V)

Czas

min:s

Uwagi

Uskmin

Uskmax

DUsk

Umax

UakuLB

UakuEND

tmax

tLB

1

230

231

1

297

11.52

10.85

2:30

1:40

100W zaobserwowano mruganie żarówki

2

190

201

11

215

10.79

10.40

0:38

0:38

Pmax = 240W

3

225

232

7

267

11.00

10.68

2:17

0:48

D800M17

4

227

231

4

289

11.10

10.57

4:45

1:16

D533M15

5

227

232

5

287

11.45

11.17

2:02

1:26

D533M15 po 3h ładowania

 

 

 

 

Pomiary dodatkowe

 

tabela 6

 

Pomiar

mierzony parametr

ocena

uwagi

a

symetria przebiegu

0

 

b

przepięcia

1

 

c

napięcie szczytowe (V)

368

1

 

 

tabela 7

 

Pomiar

mierzony parametr

ocena

uwagi

a

tl-b (ms)

8,9

0

 

b

tb-l (ms)

5,6

0

 

c

zaburzenia

1

 

 

tabela 8

 

Pomiar

mierzony parametr

ocena

uwagi

a

120% Pmax(W) na sieci

0

Sygnalizacja przy 200%

120% Pmax(W) na awarii

1

200% Pmax(W) na awarii

1

b

Zwarcie wyjścia

1

 

c

Przepięcia

1

 

 

tabela 9

 

Lp.

rodzaj usterki

ocena

uwagi

1

...

- 1

 

2

...

- 1

 

...

...

- 1

 

 

 

 

 

Podsumowanie

 

tabela 10

 

Pomiary podstawowe

Cechy dobrego UPS

Wyposażenie UPS

Testy zasadnicze

Pomiary dodatkowe

ocena

max 3

ocena

max 11

ocena

max 14,5

tmax4-5

(min : s)

ocena

max 11

 

0

 

 

2

 

4,5

 

6:47

 

7

tabela 1, 2

tabela 3

tabela 4

tabela 5

tabela 6, 7, 8, 9

 

Uwagi:

 

  1. Wyniki w kolumnie pierwszej i drugiej nie są zbyt zachęcające.
  2. Korzystnie wygląda wynik w kolumnie piątej.

 

powrót