Data: 09-2002

 

Opis zasilacza i pomiary podstawowe

 

Typ: Ever ECO 350            

 

Parametry techniczne:

 

http://www.ever.com.pl/eco_prod.php

 
                  


 

tabela 1

 

ULl-b

ULb-l

UHl-b

UHb-l

ULl-AVR

ULAVR-l

DULAVR

UHl-AVR

UHAVR-l

DUHAVR

189 V

192 V

272 V

 262 V

-

-

-

-

-

-

Uwagi:

1.      Progi ULb-l i UHl-b odbiegają od deklarowanych w instrukcji obsługi 176V, 181V o więcej niż 5V.

2.      Mała histereza ULb-l -  ULl-b powodowała częste przechodzenie na awarię przy napięciu sieci zasilającej bliskim dolnemu progowi przełączania.

 

tabela 2

 

Lp.

elementy oceny

ocena

uwagi

1

Wyposażenie

0

Akumulator 4,5Ah zamiast deklarowanego 5 Ah, brak opisu złączy.

2

Progi

0

tabela 1

3

Internet

0

tabela1 – progi odbiegają od deklarowanych, tabela5 – napięcie wyjściowe poza deklarowanym zakresem

 

 

 

Weryfikacja własności zasilacza UPS w odniesieniu do cech dobrego zasilacza awaryjnego

 

tabela 3

 

Lp.

cecha

ocena

uwagi

1

Obsługa

0,5

Wyłącznik bistabilny, ale nie można określić w jakim jest stanie.

2

Sygnalizacja

0

 

3

Żywotność akumulatorów

0

Uszkodzony układ ładowania

4

Sprawność na awarii

0

 

5

Filtr sieciowy

1

 

6

Gniazda wyjściowe

0,5

Dwa w polskim standardzie bez zabezpieczenia.

7

Obudowa

0,5

Metalowa z otworami.

8

Bezpieczniki faza/zero

0

Jeden bezpiecznik.

9

Odłączanie wyjścia

0

Jednobiegunowe odłączanie wyjścia.

10

Identyfikowalność

0

Brak opisu złączy TEL, samoprzylepna opisująca pozostałe elementy

11

Zabezpieczenie akumulatora

0

Brak bezpiecznika biernego

 

 

 

Ocena układów dodatkowych zasilacza awaryjnego

 

tabela 4

 

Lp.

układ

ocena

uwagi

1

RST

1

 

2

AVR

0

 

3

AG

0

 

4

KF

0

 

5

COM

0

 

6

TEL

1

 

7

CPM

0

 

8

GWA

0

 

9

WBP

0

 

10

SOW

0

 

11

ZR

0

 

12

KCP

0

 

13

AS

0

 

 

 

 

Testy zasadnicze

 

tabela 5

 

Model UPS

Nr testu

Napięcie wyjściowe

 (V)

Napięcie aku.(V)

Czas

min:s

Uwagi

Uskmin

Uskmax

DUsk

Umax

UakuLB

UakuEND

tmax

tLB

1

215

229

14

310

10.23

9.96

7:27

0:22

 

2

176

215

39

257

10.44

9.98

3:41

0:20

Pmax = 230W deklarowane przez producenta.

3

-

-

-

-

-

-

-

-

Nie prowadzono

4

211

228

16

298

10.19

10.00

7:05

0:09

 

5

210

230

20

301

10.28

10.00

6:27

0:08

 

 

Uwagi:

1.  Zaobserwowano przy pracy awaryjnej zmienną częstotliwość sygnalizacji wraz z rozładowywaniem akumulatora, na tej podstawie nie możliwe było określenie stanu „akumulator bliski rozładowania”, przyjęto, więc, że jest to moment, gdy dźwięk przechodzi w ciągły.

2.  Pomiary wykazały, że napięcie wyjściowe na pracy awaryjnej często odbiegało od deklarowanego przez producenta 230V +/- 5%, mieściło się w zakresie 220+/- 20% co odpowiada deklarowanym progom przełączania na pracę awaryjną i wystarcza do zasilania większości komputerów.

 

 

 

Pomiary dodatkowe

 

tabela 6

 

Pomiar

mierzony parametr

ocena

uwagi

a

symetria przebiegu

0

 

b

przepięcia

0

 

c

napięcie szczytowe (V)

375

1

< 390

 

tabela 7

 

Pomiar

mierzony parametr

ocena

uwagi

a

tl-b (ms)

3

1

 

b

tb-l (ms)

2

0

 

c

zaburzenia

0

 

 

tabela 8

 

Pomiar

mierzony parametr

ocena

uwagi

a

120% Pmax(W) na sieci

0

 

120% Pmax(W) na awarii

0

200% Pmax(W) na awarii

1

b

Zwarcie wyjścia

1

 

c

Przepięcia

1

 

 

tabela 9

 

Lp.

rodzaj usterki

ocena

uwagi

1

Z zasilacza po podłączeniu do zasilania wydobywał się dźwięk „bulgotania”. Pomiary wykazały, że napięcie ładowania wynosi ok. 22V na skutek uszkodzenia stabilizatora w układzie ładownicy.

- 1

Ładownicę naprawiono po przez wymianę uszkodzonego stabilizatora LM 317.

2

...

- 1

 

...

...

- 1

 

 

 

 

 

Podsumowanie

 

tabela 10

 

Pomiary podstawowe

Cechy dobrego UPS

Wyposażenie UPS

Testy zasadnicze

Pomiary dodatkowe

ocena

max 3

ocena

max 11

ocena

max 14,5

tmax4-5

(min : s)

ocena

max 11

 

0

 

 

2,5

 

2

 

13:32

 

4

tabela 1, 2

tabela 3

tabela 4

tabela 5

tabela 6, 7, 8, 9

 

Uwagi:

 

  1. Testowany UPS posiadał uszkodzony układ ładowania akumulatora tabela 9 i był wyposażony w akumulator o mniejszej pojemności niż deklaruje producent tabela 2.
  2. Niska ocena w drugiej kolumnie wskazuje na niski poziom bezpieczeństwa zapewniany użytkownikowi, przez UPS.
  3. Kolumna trzecia wskazuje na mały obszar zastosowań UPS.
  4. Wynik z kolumny pierwszej nie jest zachęcający dla potencjalnych klientów.

 

powrót