Data: 08-2004

 

Opis zasilacza i pomiary podstawowe

 

Typ: Orvaldi 400     

 

Parametry techniczne:

 

Orvaldi

 
          


 

tabela 1

 

ULl-b

ULb-l

UHl-b

UHb-l

ULl-AVR

ULAVR-l

DULAVR

UHl-AVR

UHAVR-l

DUHAVR

170 V

175 V

276 V

 272 V

206 V

212 V

37 V

251 V

246 V

37 V

Uwagi:

1. Brak jednoznacznych danych dotyczących progów.

 

tabela 2

 

Lp.

elementy oceny

ocena

uwagi

1

Wyposażenie

0

 

2

Progi

0

 

3

Internet

0

 

 

 

 

Weryfikacja własności zasilacza UPS w odniesieniu do cech dobrego zasilacza awaryjnego

 

tabela 3

 

Lp.

cecha

ocena

uwagi

1

Obsługa

0,5

 

2

Sygnalizacja

0

 

3

Żywotność akumulatorów

1

 

4

Sprawność na awarii

0

 

5

Filtr sieciowy

0,5

Tylko warystor.

6

Gniazda wyjściowe

0

 

7

Obudowa

0

 

8

Bezpieczniki faza/zero

0

Jeden bezpiecznik.

9

Odłączanie wyjścia

0

 

10

Identyfikowalność

0

 

11

Zabezpieczenie akumulatora

1

 

 

 

 

Ocena układów dodatkowych zasilacza awaryjnego

 

tabela 4

 

Lp.

układ

ocena

uwagi

1

RST

1

 

2

AVR

1,5

 

3

AG

0

 

4

KF

0

 

5

COM

1

 

6

TEL

1

 

7

CPM

1

 

8

GWA

0

 

9

WBP

0

 

10

SOW

0

 

11

ZR

0

 

12

KCP

0

 

13

AS

0

 

 

 

 

Testy zasadnicze

 

tabela 5

 

Model UPS

Nr testu

Napięcie wyjściowe

 (V)

Napięcie aku.(V)

Czas

min:s

Uwagi

Uskmin

Uskmax

DUsk

Umax

UakuLB

UakuEND

tmax

tLB

1

230

232

2

325

10.91

9.95

10:51

2:01

100W zaobserwowano mruganie żarówki

2

223

224

1

260

10.90

10.10

1:19

1:19

Pmax = 240W

3

229

231

2

298

10:97

10.00

5:11

2:00

D800M17

4

232

233

1

319

10.90

9.95

8:50

2:17

D533M15

5

231

233

2

319

10:92

9.97

6:22

1:46

D533M15 po 3h ładowania

 

 

 

 

Pomiary dodatkowe

 

tabela 6

 

Pomiar

mierzony parametr

ocena

uwagi

a

symetria przebiegu

0

 

b

przepięcia

1

 

c

napięcie szczytowe (V)

397

0

 

 

tabela 7

 

Pomiar

mierzony parametr

ocena

uwagi

a

tl-b (ms)

6

0

 

b

tb-l (ms)

3

1

 

c

zaburzenia

1

 

 

tabela 8

 

Pomiar

mierzony parametr

ocena

uwagi

a

120% Pmax(W) na sieci

0

Sygnalizacja przy 140%, wył. 150%

120% Pmax(W) na awarii

0

przy 110% wyłączenie przez LB

200% Pmax(W) na awarii

1

 

b

Zwarcie wyjścia

1

 

c

Przepięcia

0

Usk=280V

 

tabela 9

 

Lp.

rodzaj usterki

ocena

uwagi

1

...

- 1

 

2

...

- 1

 

...

...

- 1

 

 

 

 

 

Podsumowanie

 

tabela 10

 

Pomiary podstawowe

Cechy dobrego UPS

Wyposażenie UPS

Testy zasadnicze

Pomiary dodatkowe

ocena

max 3

ocena

max 11

ocena

max 14,5

tmax4-5

(min : s)

ocena

max 11

 

0

 

 

3

 

5,5

 

15:12

 

5

tabela 1, 2

tabela 3

tabela 4

tabela 5

tabela 6, 7, 8, 9

 

 

 

powrót