Data: 09-2002

 

Opis zasilacza i pomiary podstawowe

 

Typ: Orvaldi 520     

 

Parametry techniczne:

 

http://orvaldi.com.pl/site.php?id=302

 
                 


 

tabela 1

 

ULl-b

ULb-l

UHl-b

UHb-l

ULl-AVR

ULAVR-l

DULAVR

UHl-AVR

UHAVR-l

DUHAVR

169 V

179 V

259 V

 248 V

204

214

37

-

-

-

Uwagi:

 

tabela 2

 

Lp.

elementy oceny

ocena

uwagi

1

Wyposażenie

0

Brak opisów złączy na tylnej ścianie, brak numeru seryjnego, brak trwałych znamion typu UPS.

2

Progi

1

Oceniane wg danych na kartonie

3

Internet

0

 tabela5 – napięcie wyjściowe i moc poza deklarowanym zakresem, opis niejasny.

 

 

 

Weryfikacja własności zasilacza UPS w odniesieniu do cech dobrego zasilacza awaryjnego

 

tabela 3

 

Lp.

cecha

ocena

uwagi

1

Obsługa

0,5

Wyłącznik bistabilny, ale na tylnej ścianie

2

Sygnalizacja

0

 

3

Żywotność akumulatorów

1

 

4

Sprawność na awarii

0

tabela 5

5

Filtr sieciowy

1

 

6

Gniazda wyjściowe

0

 

7

Obudowa

0,5

Metalowa z otworami.

8

Bezpieczniki faza/zero

0

Jeden bezpiecznik.

9

Odłączanie wyjścia

0

Jednobiegunowe odłączanie wyjścia.

10

Identyfikowalność

0

Brak opisu złącza COM, nalepka samoprzylepna opisująca pozostałe elementy, brak nr seryjnego

11

Zabezpieczenie akumulatora

1

 

 

 

 

Ocena układów dodatkowych zasilacza awaryjnego

 

tabela 4

 

Lp.

układ

ocena

uwagi

1

RST

0

 

2

AVR

1

 

3

AG

0

 

4

KF

0

 

5

COM

1

 

6

TEL

0

 

7

CPM

0

 

8

GWA

0

 

9

WBP

0

 

10

SOW

0

 

11

ZR

0

 

12

KCP

0

 

13

AS

0

 

 

 

 

Testy zasadnicze

 

tabela 5

 

Model UPS

Nr testu

Napięcie wyjściowe

 (V)

Napięcie aku.(V)

Czas

min:s

Uwagi

Uskmin

Uskmax

DUsk

Umax

UakuLB

UakuEND

tmax

tLB

1

217

229

12

285

10.90

10.60

6:00

1:00

 

2

-

-

-

-

-

-

-

-

0,6 Pmax  - nie podtrzymał, a producent nie deklaruje mocy w (W).

3

219

237

18

254

11.11

10.60

2:47

1:29

 

4

221

227

6

270

11.10

10.50

5:05

1:27

 

5

215

227

12

266

11:11

10.60

3:31

0:33

 

 

Uwagi:

1. Uwzględniając otrzymane czasy podtrzymania, zastosowany akumulator i transformator falownika - zasilacz ten odpowiada raczej zasilaczom 300VA. Stosowanie go do zabezpieczania komputerów z monitorem 17” wydaje się wątpliwe, co potwierdza dostawca w instrukcji obsługi.

 

 

 

Pomiary dodatkowe

 

tabela 6

 

Pomiar

mierzony parametr

ocena

uwagi

a

symetria przebiegu

0

 

b

przepięcia

1

 

c

napięcie szczytowe (V)

380

1

< 390

 

tabela 7

 

Pomiar

mierzony parametr

ocena

uwagi

a

tl-b (ms)

10

0

nieprawidłowa synchronizacja z siecią lub jej brak.

b

tb-l (ms)

4,9

0

c

zaburzenia

0

 

tabela 8

 

Pomiar

mierzony parametr

ocena

uwagi

a

120% Pmax(W) na sieci

0

 

120% Pmax(W) na awarii

0

nie sygnalizuje

200% Pmax(W) na awarii

0

wyłącza się i nie sygnalizuje

b

Zwarcie wyjścia

1

 

c

Przepięcia

1

 

 

tabela 9

 

Lp.

rodzaj usterki

ocena

uwagi

1

...

- 1

 

2

...

- 1

 

...

...

- 1

 

 

 

 

 

Podsumowanie

 

tabela 10

 

Pomiary podstawowe

Cechy dobrego UPS

Wyposażenie UPS

Testy zasadnicze

Pomiary dodatkowe

ocena

max 3

ocena

max 11

ocena

max 14,5

tmax4-5

(min : s)

ocena

max 11

 

1

 

 

4

 

2

 

8:36

 

4

tabela 1, 2

tabela 3

tabela 4

tabela 5

tabela 6, 7, 8, 9

 

Uwagi:

 

  1. Zasilacz nie był w stanie dostarczyć oczekiwanej mocy – tabela 5.
  2. Wynik w kolumnie czwartej wskazuje na zbyt oszczędnie dobrany akumulator.
  3. Kolumna trzecia oraz wyniki z tabeli 7 wskazują na mały obszar zastosowań UPS.

 

powrót