PUBLIKACJE

1.       Lisowska I., Lisowski P.: Potrzeba stosowania zasilaczy awaryjnych UPS. Przegląd Komunalny, nr 2, 2004, str. 62 – 63

2.       Lisowski P.: Zasilacze awaryjne UPS małej mocy – część I. Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 12/2005, str. 457 – 461

3.       Lisowski P.: Zasilacze awaryjne UPS małej mocy – część II. Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 1/2006, str. 22 – 27

4.       Lisowski P.: Charakterystyka właściwości zasilaczy UPS małej mocy. Materiały konferencyjne z Poznańskich Warsztatów Telekomunikacyjnych, 8 – 9 grudnia 2005, str. 210 – 214

5.       Lisowski P.: Minimalizacja zaburzeń załączania i przełączania w zasilaczach UPS o działaniu zwrotnym. Materiały konferencyjne z Poznańskich Warsztatów Telekomunikacyjnych, 7 – 8 grudnia 2006, str. 150 – 153

6.       Lisowski P.: Minimizing disturbances of switching on and switching over in line-interactive uninterruptible power supplies. Poznan University of Technology Academic Journals, Electrical Engineering No 54, 2007, str. 133 – 140

7.       Lisowski P.: Kryteria wyboru zasilaczy UPS. Fachowy Elektryk, nr 2/2007, str. 34 – 38

8.       Lisowski P.: Przerwy w zasilaniu odbiorników w instalacjach z zasilaczami UPS małej mocy. Elektronika, nr 6/2007, str. 10 – 18

9.       Lisowski P.: Właściwości zasilaczy UPS małej mocy. Fachowy Elektryk, 3/2007, str. 32 –35

10.   Lisowski P.: Metody minimalizacji prądu włączenia podczas zmiany stanu zasilacza UPS. Materiały konferencyjne z Krajowego Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki w Bydgoszczy, 12 – 14 września 2007, str. 699 – 706

11.   Lisowski P.: Minimizing inrush current while changing UPS unit state using voltage regulation method. Materiały konferencyjne z Poznańskich Warsztatów Telekomunikacyjnych, 6 – 7 grudnia 2007

12.   Dobrogowski A, Lisowski P.: The dependence of the inrush current of a transformer upon switching off/on phases. Materiały konferencyjne z XIX światowego kongresu IMEKO w Lizbonie, 6 – 11 września 2009, str. 739 – 742

13.   Dobrogowski A, Lisowski P.: Symulacyjna weryfikacja metod ograniczania prądu włączenia w zasilaczach UPS podczas zmiany stanu pracy. Materiały konferencyjne z Krajowego Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki w Warszawie, 16 – 18 września 2009

14. Lisowski P.: Ograniczanie prądu włączenia w zasilaczu UPS metodą regulacji napięcia. Materiały konferencyjne z Krajowego Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki we Wrocławiu, 8 – 10 września 2010

15. Lisowski P.: Zmiany na rynku zasilaczy UPS. Elektroinfo, nr 4/2011, str. 66 − 68

 

STRONA GŁÓWNA