Zmiany w zastosowaniach zasilaczy UPS line-interactive

 

1. Wprowadzenie

Pierwotnie głównym zastosowaniem zasilaczy UPS line-interactive była ochrona zasilania komputerów stacjonarnych wykorzystywanych w pracy i w domu. Współcześnie komputery stacjonarne zostały w większości wyparte przez komputery przenośne, tablety i telefony komórkowe, czyli urządzenia o zasilaniu autonomicznym. Funkcja zasilaczy UPS line-interactive zmieniła się diametralnie, służą teraz do zabezpieczania zasilania ruterów, przełączników sieciowych (switch’y), ale głównie do ochrony serwerów plików NAS (Network Attached Storage). Wielodyskowe serwery NAS pracujące w systemie RAID nadają się doskonale do gromadzenia ważnych dla nas danych takich jak np.: kopi zapasowych, pamiątkowych zdjęć i filmów, projektów, istotnych analiz i sprawozdań, rachunków itp.  Serwery NAS często pracują jako serwery multimedialne, współpracując jednocześnie z systemami kamer monitorujących. W celu zwiększenia bezpieczeństwa danych przechowywanych i przetwarzanych na serwerach NAS celowe jest wykorzystanie zasilaczy UPS line-interactive do zabezpieczenia zasilania tych urządzeń.

2. Właściwości zasilacza UPS

Serwery NAS, rutery i switch’e należą do urządzeń o małym poborze energii elektrycznej. Z tego powodu korzystnie jest zastosować do ochrony zasilania powyższych urządzeń zasilacze UPS o małym poborze energii, zarówno podczas pracy w stanie podstawowym jak i w stanie autonomicznym. Wysoka sprawność takiego zasilacza, w szczególności podczas pracy autonomicznej pozwala na zastosowanie zasilaczy z akumulatorami o małej pojemności co bezpośrednio wpływa na ich gabaryty.

Ze względu na potencjalną możliwość zakłócenia pracy tak ważnych odbiorników jak serwery NAS lepiej stosować do ich ochrony zasilania zasilacze UPS z sinusoidalnym przebiegiem napięcia na jego wyjściu podczas pracy autonomicznej.

Zasilacz UPS powinien komunikować się z serwerem NAS informując go o awarii sieci zasilającej i stanie akumulatorów bliskim rozładowania, aby serwer mógł się bezpiecznie zamknąć i ewentualnie wyłączyć zasilacz UPS. Powrót napięcia powinien spowodować uruchomienie zasilacza UPS i następnie restart serwera NAS. Taki tandem serwera NAS z zasilaczem UPS utworzy w pełni autonomiczny system ochrony danych, nie wymagający obsługi.

Jeżeli ponadto zasilacz UPS wyposażono w sygnalizację zużycia akumulatorów, to jedynym zadanie użytkownika jest ich wymiana. Żywotność akumulatorów często przekracza okres dwóch lat gwarantując tandemowi bezawaryjny, bezobsługowy czas pracy równy żywotności zastosowanych akumulatorów. Przy korzystnych warunkach termicznych bezobsługowy czas pracy tandemu może dochodzić do 5 lat. Przy zastosowaniu akumulatorów o dłuższej projektowanej żywotności można ten okres wydłużyć.

3. Przykładowa konfiguracja.

Na rysunku przedstawiono przykładową konfiguracją spełniającą założenia z punktu 2. Do ochrony zasilania rutera i serwera NAS wykorzystano zasilacz UPS 520 sinus firmy ETA.

 

 

strona główna