KLASYFIKACJA ZASILACZY UPS

 

            Poniższą klasyfikację opracowano na podstawie normy PN-EN 62040-3. Według proponowanej klasyfikacji zasilacze UPS dzielimy na:

 

                                                             I.      Pojedyncze

                                                           II.      Równoległe

                                                        III.      Nadmiarowe

 

W grupie zasilaczy pojedynczych możemy wyróżnić:

 

1.            Zasilacze UPS ze wspólnym prostownikiem obsługującym falownik i akumulatory

 

 

2.            Zasilacze UPS z wydzielonym układem ładowania akumulatorów

 

 

3.            Zasilacze UPS z wyjściem DC i AC

 

 

Powyżej przedstawiono przykłady zasilaczy UPS nie wyposażone w obwód obejściowy.

 

4.            Zasilacze UPS z obwodem obejściowym

 

a)     Zasilacze z podwójnym przetwarzaniem (zwyczajowo nazywane „on-line”)

 

 

b)     Zasilacze „line-interactive”

 

 

c)      Zasilacze z bierną rezerwą (zwyczajowo nazywane „off-line”)

 

 

 

            Kolejną grupę zasilaczy stanowią zasilacze równoległe wyposażone lub nie wyposażone w obwód obejściowy. Poniżej przedstawiono dwa przykłady:

 

1.    Zasilacze UPS częściowo równoległe

 

 

            Powyższy przykład przedstawia zasilacz UPS ze zrównoleglonymi falownikami. Podobnie mogą być zrównoleglone bloki akumulatorowe lub prostowniki.  Prezentowany zasilacz nie posiada obwodu obejściowego.

 

2.    Zasilacze UPS równoległe

 

 

            Przedstawiony zasilacz nie posiada obwodu obejściowego.

 

           

            Ostatnią grupę zasilaczy UPS stanowią zasilacze nadmiarowe, które również mogą być wyposażone w obwód obejściowy. Poniżej przedstawiono dwie odmiany tych zasilaczy.

 

1.    Zasilacze UPS nadmiarowe - przełączalne

 

 

            Na rysunku przedstawiono zasilacz UPS z obwodem obejściowym. W przedstawionym modelu jedna z jednostek UPS zasila chroniony odbiornik podczas, gdy druga czaka w gotowości do przejęcia obciążenia w przypadku awarii pierwszej.

 

2.    Zasilacze UPS nadmiarowe – równoległe

 

 

            Prezentowany na rysunku zasilacz nie posiada obwodu obejściowego. Trzy narysowane jednostki UPS pracują równolegle z równomiernie rozdzielonym obciążeniem, które powinno być mniejsze od całkowitej mocy zasilacza o minimum jedną jednostkę. W przypadku awarii którejś z jednostek UPS pozostałe przejmują równomiernie część chronionego obciążenie przypadającego na uszkodzoną jednostkę.

 

            Obwody obejściowe podnoszą niezawodność systemów UPS umożliwiając jednocześnie ich serwis. Stosuje się elektroniczne elektromechaniczne i mechaniczne obwody obejściowe. Przełączniki elektroniczne wykorzystywane są w wewnętrznych obwodach obejściowych do transferu obciążenia na sieć zasilającą w przypadku przetężeń wyjścia spowodowanych prądem włączenia odbiornika. Zapewnia to utrzymanie napięcia wyjściowego na oczekiwanym poziomie. Obwody obejściowe wewnętrzne z przełącznikami elektromechanicznymi wykorzystywane są w przypadku konserwacji zasilacza UPS. Umożliwiają one wyłączenie zasilacza UPS bez przerwy zasilania chronionych odbiorników. Podczas konserwacji odbiorniki zasilane są bezpośrednio z sieci zasilającej. Zewnętrze obwody obejściowe wykorzystują najczęściej przełączniki mechaniczne. Umożliwiają one wypięcia zasilacza UPS z instalacji w celach serwisowych czy w celu jego wymiany.

 

 

strona główna